top of page
Εργοθεραπεία:
παιχνίδι-μάθηση-αυτονομία
kid2.png
Στην συγχρονή εποχή η εργοθεραπεία αποτελεί βασική ιδιόκτητα στην παιδιατρική αποκατάσταση. Η αποστολή της είναι να παρέχει  αξιολόγηση και θεραπεία σε βρέφη και παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες  σε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων όπως  για παράδειγμα : στην προσοχή τους,  στην οργανωση της κινησης  αλλά και στην οργάνωση της συμπεριφοράς  και της κοινωνικής συμμετοχής. Απότερος στόχος είναι η μεγιστοποίηση των ικανοτήτων του παιδιού στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον . Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κάτωθι διαγνωστικές κατηγορίες που απαιτούν εργοθεραπευτική παρέμβαση:
 
 • Διαταραχή αισθητηριακής ολοκλήρωσης
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσγραφία
 • Αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού και κινήσεων (δυσπραξία)
 • Διάχυτη Αυτιστικού Φάσματος
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα
 • Εγκεφαλική παράλυση και άλλες νευρομυïκές διαταραχές
 • Διαγνωσμένα σύνδρομα (π.χ. σύνδρομο Down, σύνδρομο Rett)
 
Πιο συγκεκριμένα στον χώρο μας παρέχετε:
• Εκτεταμένη, αναλυτική αξιολόγηση με τη χρήση τυπικών και άτυπων εργαλείων αξιολόγησης
• Συμβουλευτική και Θεραπεία
• Εξειδικευμένη θεραπεία με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού
• Εντατική θεραπεία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
• Συνεργασία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς
• Ανάπτυξη των προγραμμάτων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το σχολείο και την οικογένεια
• Εκπαίδευση Γονέων
• Θεραπεία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης  σε βρέφη και  παιδιά
Εργοθεραπεία  και Πρώιμη παρέμβαση (0-3 έτη)
Καθημερινά μέσω των αισθήσεων μας λαμβάνουμε πολλές πληροφορίες  σχετικά με το σώμα μας και το περιβάλλον γύρω μας. Όταν η ροή αυτών των πρώιμων αισθητηριακών πληροφοριών πραγματοποιείται  με ένα καλά οργανωμένο τρόπο, δίνει τη δυνατότητα στον εγκέφαλο να δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο για  πιο συνέθετες λειτουργίες όπως οι γνωστικές και αντιληπτικές, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Εικόνα 1).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1  source www.altalena.gr/sensory-integration
Συνεπώς είναι σημαντικό ακόμα και από τους πρώτους μήνες της ζωής να παρέχουμε ένα περιβάλλον (φυσικό και κοινωνικό)  όπου να παρέχονται στο παιδί οι κατάλληλες αισθητηριακές εμπειρίες. Η επεξεργασία αυτών των πρώιμων  αισθητηριακών εμπειριών θέτει τη βάση για  την ανάπτυξη των παρακάτω δεξιοτήτων:
 • Παιχνιδιού
 • Κοινωνικής αλληλεπίδρασης
 • Κινητικών δεξιοτήτων
 • Προσοχής και συγκέντρωσης
 • Διατροφικής συμπεριφοράς
 • Συμπεριφοράς ύπνου (sleeping patterns)

Συνήθη προβλήματα την βρεφική ηλικία
Συχνά βρέφη με διάφορες διαταραχές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν κατάλληλα στα ερεθίσματα που παρέχονται από το περιβάλλον. Για παράδειγμα το βρέφος μπορεί να αντιμετωπίζει:
 • Κινητικές δυσκολίες
 • Δυσκολίες στην σίτιση και τον ύπνο
 • Υπερευαισθησία σε ήχους και στο άγγιγμα
 • Συναισθηματικές διακυμάνσεις
 • Δυσφορία σε αλλαγές στη ρουτίνα του
 • Περιορισμένο βάβισμα
 • Δυσκολίες να παίξει
 
Εργοθεραπεία στην προσχολική και σχολική ηλικία
Συμφώνα με τον Αμερικάνικο Σύλλογο Εργοθεραπείας ένα παιδί χρειάζεται εργοθεραπευτική αξιολόγηση εάν παρουσιάζει συστηματικά τρείς ή περισσότερες δυσκολίες:
 • Δυσκολεύεται να κάνει φίλους
 • Δυσκολεύεται να παίξει
 • Πέφτει συχνά, είναι αδέξιο
 • Έχει μειωμένη αντοχή, φαίνεται αδύναμο
 • Σε νέους χώρους, χάνεται εύκολα
 • Χτυπά εύκολα
 • Δυσκολεύεται να παίξει και δεν του αρέσει ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς
 • Δυσκολεύεται σε δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας (ζωγραφική, ψαλίδι κ.α.)
 • Αντιμετωπίζει προβλήματα λόγου και ομιλίας
 • Είναι αργό/δυσκολεύεται να ντυθεί, να φάει μόνο του
 • Είναι υπερδραστήριο
 • Είναι υποτονικό, παθητικό
 • Του είναι δυσάρεστες δραστηριότητες καθημερινής ζωής (χτένισμα, μπάνιο, βούρτσισμα δοντιών, κόψιμο νυχιών)
 • Αποφεύγει τις αγκαλιές και τα φιλιά
 • Αντιδρά άσχημα/ υπερβολικά σε οσμές, γεύσεις, θορύβους, άγγιγμα
 • Έχει διαταραχές ύπνου
 • Είναι επιλεκτικό στις τροφές, λερώνεται εύκολα όταν τρώει
 • Έχει μειωμένη προσοχή
 • Μαθαίνει δύσκολα καινούργια πράγματα
 • Έχει κακό γραφικό χαρακτήρα, πιέζει υπερβολικά το χαρτί καθώς γράφει ή γράφει πολύ απαλά
 • Έχει άσχημη λαβή μολυβιού
 • Δεν αφήνει διαστήματα ανάμεσα σε λέξεις, δεν αντιγράφει σωστά γράμματα και αριθμούς, δεν γράφει πάνω στην γράμμή του τετραδίου
 • Κουράζεται γρήγορα
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει προφορικές εντολές
 • Φαίνεται να  μην έχει αυτοπεποίθηση
 • Δυσκολεύεται να μιμηθεί
 • Φαίνεται να μην ακούει όταν του μιλούν
 
Πηγή: Αmerican Occupational Therapy Association (AOTA)
 
Οι βασικές δεξιότητες που ασχολείται ένας εργοθεραπευτής είναι:
● Αισθητιοκινητικές δεξιότητες που περιλαμβάνουν την αισθητηριακή και αντιληπτική επεξεργασία ερεθισμάτων, νευρομυϊκή ικανότητα, και κινητικές δεξιότητες
● Κινητικές δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας
● Γνωστικές δεξιότητες που αποτελούν τη βάση των δυνατοτήτων του παιδιού να αντιληφθεί, να παρακολουθήσουν και να μάθει από το περιβάλλον
● Οι ψυχοκοινωνικές δεξιότητες που αναφέρονται στην ικανότητα του παιδιού να αλληλεπιδρά με τους άλλους,  να αντιμετωπίσει  νέες ή δύσκολες καταστάσεις, καθώς και στις στρατηγικές που χρησιμοποιεί το παιδί για τη διαχείριση  της συμπεριφοράς του με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους.
Οι βασικοί τομείς παρέμβασης που αφορούν την εργοθεραπεία είναι:
● Δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης: αυτές περιλαμβάνουν τη διατροφή/σίτηση την προσωπική υγιεινή, το ντύσιμο καθώς και τον ύπνο.
● Παιχνίδι και ελεύθερος χρόνος: αναφέρονται σε δεξιότητες που το παιδί επιλέγει με βάση το εσωτερικό του κίνητρο για παιχνίδι και αυτοέκφραση.
● Σχολείο: δεξιότητες σε αυτόν τον τομέα αναφέρονται στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά, και την ικανότητα επίλυσης προβλήματος καθώς τις γνωστικές δεξιότητες.
 • Απόκτηση αυτοπεποίθησης και ικανότητας του παιδιού για αυτενέργεια
 Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια για τους γονείς, αναπτυξιακά τεστ καθώς και τυπικές και άτυπες κλινικές δοκιμασίες.  Κατόπιν συζητούνται τα αποτελέσματα τις αξιολόγησης με τους γονείς και θεσπίζονται οι θεραπευτικοί στόχοι μαζί με την οικογένεια. Τέλος πραγματοποιείτε ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της παρέμβασης . Κατά την διαδικασία της παρέμβασης χρησιμοποιείται ειδικευμένος εξοπλισμός που ποικίλει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το είδος των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:
 
 • Υλικό αξιολόγησης
 • Υλικό δραστηριοτήτων(στρώματα, μπάλες, υλικό ψυχικινητικής αγωγής)
 • Υλικό Αισθητρηριακής Ολοκληρωσης (κούνιες, τοίχος αναρριχισης κ.α)
 • Υλικό δραστηριοτήτων γραφείου (παιχνίδια, γραφική ύλη κ.α.)
 • Νάρθηκες, καθημερινά αντικείμενα και ειδικά σκεύη
 • Υποστηρικτική τεχνολογία και ειδικές εφαρμογές
download.png
bottom of page